Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
  СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
  • Дата на раждане : 09/09/1943 Габрово, България
  • Професия: историк;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС;
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Парламентарна група на партия АТАКА
  зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  зам.-председател 03/07/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Армения
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Русия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Унгария
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/06/2013
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно средствата за теренните археологически проучвания за 2013 г.
  Писмен отговор на 14/06/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно възлагане на обществени поръчки за пълни спасителни археологически проучвания в нарушение на Закона за обществените поръчки.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  05/07/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно нарушение на български и международни нормативни актове от Агенцията за обществени поръчки.
  Отговорено в зала на 05/07/2013.
  12/07/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно необходимостта от стимулиране на работата на информационните специалисти в НАП.
  Отговорено в зала на 12/07/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно злоупотреби в българските училища в гр. Сеговия и в гр. Ла Ластрия, Испания.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно замразяването на българо-френската програма за научно сътрудничество "Рила".
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно съвместна българо-германска програма за научно сътрудничество.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/09/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно бюджета на държавните и изпълнителните агенции през 2012 г.
  Писмен отговор на 13/09/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно здравните вноски на кандидат-студентите.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  29/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно търсене на имуществена отговорност за нанесените щети в Регионалния инспекторат по образованието - Пазарджик.
  Отговорено в зала на 29/11/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно нарушения в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  08/11/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно недоведена докрай проверка на Главна инспекция по труда.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ангажимент на Министерство на регионалното равитие за спешни нормативни промени.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно конфликт на интереси в РЗИ - Габрово.
  Писмен отговор на 22/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно липса на прозрачност при съвместната българо-германска програма за научнотехническо сътрудничество през 2011 и 2012 г.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно неправомерни действия на служители на Министерството на земеделието и храните.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  31/01/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно наличието на недекларирани сметки на български граждани в швейцарски банки.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  24/01/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно спряна субсидия на Народно Читалище "Просвета-1929" с. Мало Конаре.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно по-ниските ставки на заплащане за български учени в ЕС при участие в съвместни научни-изследователски проекти.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно смущаващи финансови практики при изработване на държавната политика във висшето образование.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно участие на български научни екипи в Седма рамкова програма на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно реакция на Министерството на външните работи на поредно посегателство върху българската история.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно връзките и взаимоотношенията на Република България с БРИКС.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно подновяване на работата и добива на уранова руда.
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обществена поръчка "Оценка на научния маркетинг".
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно създаване на национални наукометрични показатели за академично израстване.
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно неспазване на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от училищни директори.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно писмо, внесено в Министерски съвет.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно липсата на ТЕЛК по белодробни заболявания в Бургас.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно необходимостта от публична дискусия относно въвеждането на наукометрични критерии за академично израстване.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно липсата на национална регулация на състрадателните грижи.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно необоснован отказ от признаване на професионална квалификация "магистър-фармацевт".
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно доставките на медицински уреди за държавните и общински болници.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  04/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно неравнопоставеност между директорите на музеите, които притежават научни степени и тези техни служители, които притежават същите научни степени.
  Писмен отговор на 04/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС