Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
  ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
  • Дата на раждане : 22/12/1974 Русе, България
  • Професия: друга;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Атака" 8.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 11/07/2005 - 08/03/2006
  40-то Народно събрание
  парламентарен секретар 08/03/2006 - 20/05/2007
  Комисия по политиката при бедствия и аварии
  зам.-председател 24/08/2005 - 20/05/2007
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС