Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
  ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
  • Дата на раждане : 03/07/1969 Търговище, България
  • Професия: лекар;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: Kardjaliev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "Движение за права и свободи"
  зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошо експлоатационно състояние на път I - 4, София - Варна (Е-772), в участъка "Пролаз - Търговище".
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно резултати от дейността на проекта "Спри и се прегледай".
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предоставяне на информация от архивите на Министерството на вътрешните работи, във връзка с журналистическо проучване за т.нар. "Възродителен процес".
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  09/10/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отнемане на разрешение на лечебно заведение.
  Писмен отговор на 09/10/2015.
  29/01/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г..
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно въпроси, възникнали при финализирането на Национален скринингов проект за онкологични заболявания.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно съдържанието на карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  13/05/2016
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната външна и вътрешна политика на правителството по отношение на актуални въпроси, които касаят базови ценности, определящи създаването и съществуването на Европейския съюз.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  02/09/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проблеми при практическото приложение на текстовете от Закона за развитието на академичния състав в Република България в сектор здравеопазване.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  21/10/2016
  Напомняне
  Статус: Наложено