Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
  РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 27/12/1955 с. Борово, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.hristov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по земеделието и храните
  председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно провала на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  24/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно въвеждане на изискване с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите на измервателни уреди за земеделските производители.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможността за изграждане на обходен път при гр. Бяла, обл. Русе.
  Отговорено в зала на 06/11/2015.
  21/10/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно закриването на Метеорологичната станция на връх Мусала.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  18/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС