Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
  ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
  • Дата на раждане : 27/12/1952 , България
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: luchezar.nikiforov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 04/02/2015 - 26/01/2017
  Парламентарна група "АБВ"
  член 04/02/2015 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 26/02/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  15/01/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно утвърждаване на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.
  Писмен отговор на 15/01/2016.
  22/01/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването от язовир "Студена" - Община Перник, Област Перник.
  Писмен отговор на 22/01/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно организиране на автомобилния трафик по първокласен път Е79 през прохода "Владая".
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  18/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС