Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку
902-02-34
20/12/2019
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/01/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/01/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/01/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/01/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/01/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/01/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала