Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България
602-02-1
21/01/2016
Пета сесия
приет
02/03/2016
брой 20/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 02/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 02/03/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 02/03/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала