Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
054-01-85
17/08/2020
Десета сесия
приет
08/10/2020
брой 88/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
 • Срок за предложения: 10/09/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 01/09/2020 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
 • 03/09/2020 - внесен(зала първо гласуване)
 • 03/09/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
 • 03/09/2020 - приет(зала първо гласуване)
 • 15/09/2020 - приет(комисии второ гласуване) - Комисия по правни въпроси
 • 16/09/2020 - внесен(зала второ гласуване)
 • 16/09/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
 • 17/09/2020 - приет(зала второ гласуване)
 • 29/09/2020 - наложено вето(вето президент)
 • 08/10/2020 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
 • 08/10/2020 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала