Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Кодекса на труда
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение на Кодекса на труда
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
053-08-34
09/10/2020
Десета сесия
приет
09/12/2020
брой 107/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 16/10/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ЗИД на Кодекса на труда
ЗИД на Кодекса на труда
ЗИД на Кодекса на труда
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/11/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/11/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/12/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала