Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията
602-02-8
18/03/2016
Пета сесия
приет
30/03/2016
брой 29/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/03/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/03/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала