Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за достъп до обществена информация
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
853-16-11
17/10/2008
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/11/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/11/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала