Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
554-02-64
27/09/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на ОССЕ
 • Входящ номер: 554-02-64
 • Дата: 27/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 554-01-53,ЗИД на Закона за занаятите
 • Входящ номер: 554-04-322
 • Дата: 16/12/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 08/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 08/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 08/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 19/01/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала