Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.
19/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл.14 от Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 27 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4592