Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България
13/09/2010

 


РЕШЕНИЕ

по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема за сведение доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 18 ноември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9336