Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
01/11/2012

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи, създадена с решение на Народното събрание на 23 март 2012 г., с изложените в него констатации, изводи и препоръки.

2. Копие от Доклада на Временната анкетна комисия да се изпрати на компетентните органи – Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, за запознаване с констатациите и препоръките за предприемане на необходимите мерки и действия.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10237