Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 18, чл. 19 и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се формира на паритетен принцип и се състои от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група.

2. Избира председател от Парламентарната група на Коалиция за България, четирима заместник-председатели – един от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един от Парламентарната група на Коалиция за България, един от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и един от Парламентарната група на партия АТАКА, и членове на комисията, както следва:

Председател: Мая Божидарова Манолова.

Заместник-председатели:

1. Йордан Стоянов Младенов,

2. Сергей Манушов Кичиков,

3. Адриан Христов Асенов.

Членове:    Христо Цветанов Монов,

Георги Симеонов Горанов,

Щерьо Щерев Щерев,

Кирил Красимиров Колев.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5104