Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси
28/10/2014

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по правни въпроси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия по правни въпроси в състав от 20 народни представители, от които от Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 7 народни представители, от Парламентарната група на БСП лява България – 3 народни представители, от Парламентарната група на Движение за права и свободи – 3 народни представители, от Парламентарната група на Реформаторски блок – 2 народни представители, от Парламентарната група на Патриотичен фронт – 2 народни представители, от Парламентарната група на Български демократичен център – 1 народен представител, от Парламентарната група на партия АТАКА – 1 народен представител, и от Парламентарната група на АБВ – 1 народен представител.

2. Временната комисия по правни въпроси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти като водеща комисия и доклади по проекти за решения, доклади и отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 43-то Народно събрание.

3. Председателят на Народното събрание разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 43-то Народно събрание, на Временната комисия по правни въпроси в зависимост от техния предмет. След избирането на постоянни комисии председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите, проектите за решения, докладите и отчетите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател:       Данаил Димитров Кирилов

Членове:             Алтимир Емилов Адамов,

                        Десислава Вълчева Атанасова,

                        Димитър Николов Лазаров,

                        Добромир Проданов Проданов,

                        Красимир Георгиев Ципов,

                        Свилен Филипов Иванов,

                        Мая Божидарова Манолова,

                        Филип Стефанов Попов,

                        Чавдар Георгиев Георгиев,

                        Четин Хюсеин Казак,

                        Хамид Бари Хамид,

                        Митхат Сабри Метин,

                        Димитър Андреев Делчев,

                        Петър Владиславов Славов,

                        Христиан Радев Митев,

                        Емил Димитров Симеонов,

                        Явор Илиев Хайтов,

                        Явор Божилов Нотев и

                        Кирил Петров Цочев.

5. Временната комисия се избира за срок до създаването на постоянна парламентарна комисия по правни въпроси.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 29 октомври 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7476