Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по енергетика
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по енергетика се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Александър Руменов Ненков, Валентин Алексиев Николов, Данаил Димитров Кирилов, Делян Александров Добрев, Димитър Бойчев Петров, Димитър Христов Желев, Петя Цветанова Аврамова, Таско Михайлов Ерменков, Жельо Иванов Бойчев, Драгомир Велков Стойнев, Рамадан Байрам Аталай, Венцислав Йорданов Каймаканов, Ахмед Реджебов Ахмедов, Станислав Георгиев Иванов, Мартин Димитров Димитров, Валери Симеонов Симеонов, Славчо Стоев Атанасов, Кънчо Янев Филипов, Магдалена Ламбова Ташева, Кирил Петров Цочев.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Делян Александров Добрев;

Заместник-председатели: Валентин Алексиев Николов, Рамадан Байрам Аталай, Мартин Димитров Димитров, Кирил Петров Цочев.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8447