Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
04/02/2020

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Крум Костадинов Зарков като член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

2. Избира Георги Георгиев Михайлов за член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 февруари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1381