Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание
17/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избиране на председател

на Четиридесет и четвъртото Народно събрание

Народното събрание на основание чл.86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание, както следва:

1. Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарните групи, регистрирани в 44-то Народно събрание, и от народни представители.

2. Гласуването е явно и по азбучен ред на предложените кандидатури. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване.

3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

8822