Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление
18/01/2018

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Задължава заместник министър-председателя Томислав Дончев в срок до 31 март 2018 г. да представи пред Народното събрание доклад за текущото състояние на разработените хоризонтални компоненти на електронното управление и начини за ускореното им внедряване в широк кръг администрации.

2. Възлага на заместник министър-председателя Томислав Дончев да внесе в Народното събрание ежегодния Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и ресурсите на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност след приемане от Министерския съвет.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 януари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

791