Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Дата 17/05/2017
Входящ номер 754-05-13
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/05/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/06/2017
Текст на питането
Текст на отговор