Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансовата политика на МОСВ по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти на общините в Република България
Дата 20/03/2020
Входящ номер 054-05-19
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 03/04/2020
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор