Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обезпечаването на гаранции при несъстоятелност на туристически фирми
Дата 14/09/2011
Входящ номер 154-05-134
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор