Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период
Дата 01/02/2012
Входящ номер 254-05-26
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/02/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/03/2012
Текст на питането
Текст на отговор