Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно използваемата земя и заявените площи за директни плащания
Дата 15/02/2012
Входящ номер 254-05-37
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор