Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
Дата 08/03/2012
Входящ номер 254-05-60
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор