Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството по отношение на сивия сектор в икономиката
Дата 23/05/2012
Входящ номер 254-05-100
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/06/2012
Текст на питането
Текст на отговор