Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие при управлението на Черноморското крайбрежие
Дата 12/09/2013
Входящ номер 354-05-53
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/09/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор