Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно продажбата на горска територия - държавна собственост, на физически лица
Дата 27/09/2013
Входящ номер 354-05-71
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/10/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 17/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор