Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Проект "Развитие на устойчив туризъм в община Враца "Леденика" - туризъм без сезони", по ОП Регионално развитие
Дата 03/04/2014
Входящ номер 454-05-50
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/04/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 14/04/2014
Текст на питането
Текст на отговор