Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Р.България при състояние "outpatient"
Дата 25/11/2014
Входящ номер 454-05-21
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор