Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради - проведени разисквания по питането на 20.02.2015 г.
Дата 21/01/2015
Входящ номер 554-05-8
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/01/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/02/2015
Текст на питането
Текст на отговор