Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно подсъдността по административните данъчни дела
Дата 29/04/2015
Входящ номер 554-05-45
Адресат Христо Иванов, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 14/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор