Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно избор на съвет на директори от Общото събрание на "ВМЗ" АД гр. Сопот, състоял се на 15.09.2015 г
Дата 16/10/2015
Входящ номер 554-05-102
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор