Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнението на нормативната уредба за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания, както и за контрола върху това
Дата 29/10/2015
Входящ номер 554-05-105
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/11/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 17/11/2015
Текст на питането
Текст на отговор