Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно пътната инфраструктура на Северна България
Дата 22/02/2016
Входящ номер 654-05-26
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор