Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стратегията за развитие на поливното земеделие в България
Дата 21/05/2010
Входящ номер 054-05-70
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/06/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/06/2010
Текст на питането
Текст на отговор