Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно преодоляване забавянията на плащанията по проектите на оперативните програми
Дата 26/05/2010
Входящ номер 054-05-74
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/06/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 04/06/2010
Текст на питането
Текст на отговор