Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Втори доклад за напредъка след Съобщението относно недостига на вода и сушите в Европейския съюз, COM(2007) 414 окончателен - {COM(2010)228 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Second Follow-up Report to the Communication on water scarcity and droughts in the European Union (COM(2007) 414 final) - {COM(2010)228 final}
Дата на документа: 18/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 573
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове