Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-O15O7xMON-OO6O3-6) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-O15O7xMON-OO6O3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 01/06/2010
№ на документ: COM(2010) 275
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове