Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА - Корпоративното управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията - {COM(2010) 285 окончателен}{COM(2010) 286 окончателен}{SEC(2010) 669}
Заглавие на английски: GREEN PAPER - Corporate governance in financial institutions and remuneration policies - {COM(2010) 285 final}{COM(2010) 286 final}{SEC(2010) 669}
Дата на документа: 02/06/2010
№ на документ: COM(2010) 284
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове