Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Годишния доклад на Комисията относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2009 г. - COM(2010)353 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Annual report from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors on the Guarantee Fund and the management thereof in 2009 - COM(2010)353 final
Дата на документа: 02/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 805
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове