Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 2005/85/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ОТНОСНО МИНИМАЛНИ НОРМИ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2005/85/EC OF 1 DECEMBER 2005 ON MINIMUM STANDARDS ON PROCEDURES IN MEMBER STATES FOR GRANTING AND WITHDRAWING REFUGEE STATUS
Дата на документа: 08/09/2010
№ на документ: COM(2010) 465
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове