Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Резюме - COM(2010) 461SEC(2010) 998
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Marine Observation and Data Network - IMPACT ASSESSMENT Executive Summary - COM(2010) 461SEC(2010) 998
Дата на документа: 08/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 999
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове