Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on requirements for budgetary frameworks of the Member States
Дата на документа: 29/09/2010
№ на документ: COM(2010) 523
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове