Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ Съобщението на Комисията относно бъдещите стъпки в управлението на биоотпадъците в Европейския съюз - {COM(2010) 235 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Communication from the Commission On future steps in bio-waste management in the European Union - {COM(2010) 235 final}
Дата на документа: 18/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 577
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове