Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Преглед на управлението на риболовното усилие в западните води - SEC(2010) 1367
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Review of fishing effort management in western waters - SEC(2010) 1367
Дата на документа: 11/11/2010
№ на документ: COM(2010) 661
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове