Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА -ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаващ документ към преразгледаното предложение на Комисията за Директива (Евратом) на Съвета относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци - COM(2010) 618 SEC(2010) 1289
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the revised proposal for a COUNCIL DIRECTIVE (Euratom) on the management of spent fuel and radioactive waste - COM(2010) 618SEC(2010) 1289
Дата на документа: 03/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1290
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове