Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА -Оценка на службите на Комисията относно CITES CoP 15 предложения представени от държавите-членки и на предложения за съ - спонсорство от трети страни
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Commission Services' assessment of proposals submitted by EU Member States and of proposals for co-sponsorship tabled by third States
Дата на документа: 16/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1228
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове